Dovoľujeme si Vás aj v tomto roku osloviť s požiadavkou prispieť 2 % z Vašich daní pre účely výskumu a vývoja v rámci Žilinskej univerzity v Žiline. V pripojených dokumentoch je uvedený postup k uplatneniu 2 % daní a tlačivo, ktoré je potrebné doplniť o Vaše údaje.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.