Dovoľujeme si Vás pozvať na Výstavu dokumentujúcu históriu vývoja a výroby elektronických súčiastok na Slovensku. Výstava je realizovaná v priestoroch rektorátu - oddychová zóna Stavebnej fakulty UNIZA. Môžete si ju pozrieť do 24. 2. 2023.

Vážené členky a členovia akademickej obce a široká verejnosť, v zmysle § 40 ods. 5 a § 108 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Štatútu UNIZA a Štatútu Správnej rady UNIZA Vás srdečne pozývame na verejné vypočutie kandidáta na člena Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline voleného Akademickým senátom Žilinskej univerzity v Žiline a kandidátov na členov Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline nominovaných ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. 12. 2022 o 9:00 hod. v Aule Datalan na Žilinskej univerzite v Žiline, Univerzitná 1, Žilina. Predstavovanie kandidátov sa realizovalo prezenčnou formou i online.

Vážená akademická obec, milí študenti,
vážené kolegyne, vážení kolegovia,

obdobie pred najkrajšími sviatkami v roku nám chce dopriať viac času na stíšenie, pokoru i premýšľanie. V súčasnej veľmi náročnej a zložitej dobe hľadáme odvahu i nádej tak potrebnú pre náš každodenný život.

Blížiace sa Vianoce nám poskytnú viac času pre rodinu, našich blízkych a priateľov a je na nás, či ho dokážeme naplno aj využiť.

Strana 1 z 182

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.