Poradenské a kariérne centrum UNIZA

Každému z nás môže pomôcť podpora a usmernenie pri dosahovaní svojich študijných, pracovných či osobných cieľov, ale aj pri prekonávaní ťaživých emócií či situácii.

Poradenské a kariérne centrum UNIZA poskytuje bezplatné bazálne podporné, rozvojové a poradenské služby pre všetkých študentov a zamestnancov Žilinskej univerzity.

Naše aktivity v číslach

Počty sú od akademického roku 2018/19 do 31.07.2022

0
počet stretnutí psychologického poradenstva
0
počet stretnutí zo sociálneho poradenstva
0
počet klientov psychologického poradenstva
0
počet klientov sociálneho poradenstva
0
počet stretnutí kariérneho poradenstva
0
počet workshopov
0
počet stretnutí poradenstva pre študentov so špecifickými potrebami

Ako postupovať, keď chcete využiť služby centra?

  1. Na našej stránke si môžete vybrať typ poradenstva a prihlásiť sa priamo online cez rezervačný systém, telefonicky, mailom alebo osobne v časoch, ktoré sú uvedené v profile každého nášho poradcu.
  2. Ak sa potrebujete zorientovať v ponuke našich služieb a vo forme našej podpory, môžete sa obrátiť na odbornú poradkyňu prvého kontaktu.
  3. Poradenské stretnutie sa uskutoční individuálne, anonymne, diskrétne a bezplatne.

Univerzitný tím poradcov

Psychologická poradkyňa, koordinátorka psychologického poradenstva

Psychologická poradkyňa, koordinátorka psychologického poradenstva

Mgr. Ľubomíra Mrázová

Miestnosť: AA022

tel.: +421 41 513 5073

mob.: +421 918 513 952

e-mail: lubomira.mrazova@uniza.sk / pkc@uniza.sk

Kariérová poradkyňa

Kariérová poradkyňa

Ing. Lucia Nesselmannová

Miestnosť: AA022

tel.: +421 41 513 5072

e-mail: lucia.nesselmannova@uniza.sk

Sociálna poradkyňa (FRI, FHV, FEIT)

Sociálna poradkyňa (FRI, FHV, FEIT)

Mgr. Soňa Spišáková

Miestnosť: AA016

tel.: +421 41 513 5039

e-mail: sona.spisakova@uniza.sk

Sociálna poradkyňa  (FPEDAS, VÚVB)

Sociálna poradkyňa (FPEDAS, VÚVB)

Bc. Jana Závodská

Miestnosť: AA016

tel.: +421 41 513 5040

e-mail: jana.zavodska@uniza.sk

Psychologická poradkyňa

Psychologická poradkyňa

Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD.

Miestnosť: AC211

tel.: +421 41 513 6398

e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.sk

Psychologická poradkyňa

Psychologická poradkyňa

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

Miestnosť: MA412

tel.: +421 41 513 6731

e-mail: valeria.moricova@fbi.uniza.sk

Psychologický poradca

Psychologický poradca

Mgr. Peter Seemann, PhD.

He offers psychological consultations also in English.

Miestnosť: BF339

tel.: +421 41 513 3226

e-mail: peter.seemann@fpedas.uniza.sk

Naši ambasádori

Zuzana Čeľovská

Stavebná fakulta

e-mail: byzuss@gmail.com

Aneta Vrabcová

Stavebná fakulta

e-mail: vrabcova1@stud.uniza.sk

Samuel Haas

Fakulta humanitných vied

e-mail: samo.haas@gmail.com

Alžbeta Žerebáková

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

e-mail: zerebakova@stud.uniza.sk

Alexandre Blanc

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

e-mail: blanc@stud.uniza.sk

Damián Gloser

Fakulta riadenia a informatiky

e-mail: gloserdamos@gmail.com

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Accept
Decline
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Accept
Decline