Poradenské a kariérne centrum UNIZA

Stránka PKC UNIZA (Poradenské a kariérne centrum UNIZA) sa pripravuje. Psychologická podpora je zabezpečená bezo zmeny.

Psychologické poradenstvo

Centrum poskytuje základnú poradenskú činnosť a základnú psychologickú starostlivosť študentom a zamestnancom univerzity.

Jeho úlohou je poskytovať psychologické, sociálne, kariérové poradenstvo a intervencia orientovaná na rozvoj osobnosti a podporu pri riešení osobných a študijných problémov, záťažových situácií.

Odborní pracovníci centra poskytnú prvú psychologickú pomoc, krízovú intervenciu, príp. odporučia ďalšiu odbornú pomoc podľa závažnosti problému.

S čím Vám pomôžeme

Problémy študijného charakteru, partnerské a rodinné problémy, emocionálne problémy, osobné problémy, problémy v komunikácii, identifikácia kariérneho ukotvenia...

Zameranie psychologickej podpory

Krízová intervencia, pomoc so zvládaním psychickej záťaže a stresu, rozvoj osobnostného rastu, poradenstvo v oblasti psychohygieny ...

Kto môže využiť poradenstvo

Vysokoškolskí študenti vo všetkých formách štúdia, zamestnanci univerzity a  klientom môžu byť ojedinele i osoby súvisiace s daným problémom študenta.

Na koho sa obrátiť

Odborná poradkyňa prvého kontaktu

Odborná poradkyňa prvého kontaktu

PhDr. Katarína Gažová

Miestnosť: AA016

tel.: +421 41 513 5038

e-mail: katarina.gazova@uniza.sk

Ako postupovať ak potrebujem podporu

1. krok

Prvý kontakt zabezpečujú poradcovia v kancelárii AA022 a AA016. Obráťte sa osobne, telefonicky, e-mailom na odborného poradcu prvého kontaktu.

2. krok

Poradcovia ti poskytnú potrebnú pomoc a dohodnú s tebou stretnutie alebo spôsob komunikácie

3. krok

Stretnutie sa uskutoční individuálne a diskrétne. Poradenský vzťah sa vyznačuje otvorenosťou a vysokým stupňom dôvery.

So zlomenou rukou sa normálne chodí k doktorovi, so zlomeným srdcom je normálne ísť k psychológovi

Príďte keď to potrebujete, nečakajte, kým to prejde alebo kým vám bude lepšie

Prosíme všímajte si aj ľudí v okolí a priveďte ich ak to potrebujú

Náš tím univerzitných poradcov

Psychologická poradkyňa, koordinátorka psychologického poradenstva

Psychologická poradkyňa, koordinátorka psychologického poradenstva

PhDr. Miroslava Bruncková, PhD.

Miestnosť: AA022

tel.: +421 41 513 5073

mob.: +421 918 513 952

e-mail: miroslava.brunckova@uniza.sk / pkc@uniza.sk

Kariérová poradkyňa

Kariérová poradkyňa

Ing. Lucia Nesselmannová

Miestnosť: AA022

tel.: +421 41 513 5073

e-mail: lucia.nesselmannova@uniza.sk

Sociálna poradkyňa (FRI, FHV, FEIT)

Sociálna poradkyňa (FRI, FHV, FEIT)

Mgr. Soňa Spišáková

Miestnosť: AA017

tel.: +421 41 513 5039

e-mail: sona.spisakova@uniza.sk

Sociálna poradkyňa  (FPEDAS, VÚVB)

Sociálna poradkyňa (FPEDAS, VÚVB)

Bc. Jana Závodská

Miestnosť: AA017

tel.: +421 41 513 5040

e-mail: jana.zavodska@uniza.sk

Psychologická poradkyňa

Psychologická poradkyňa

Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD.

Miestnosť: AC211

tel.: +421 41 513 6398

e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.sk

Psychologická poradkyňa

Psychologická poradkyňa

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

Miestnosť: MA412

tel.: +421 41 513 6731

e-mail: valeria.moricova@fbi.uniza.sk

Psychologický poradca

Psychologický poradca

Mgr. Peter Seemann, PhD.

Miestnosť: BF339

tel.: +421 41 513 3226

e-mail: peter.seemann@fpedas.uniza.sk

Pomoc a podporu môžete nájsť aj na

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.