Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 15. 4. 2021 bol vydaný Príkaz rektora č. 3/2021 k organizácii štúdia počas letného semestra akademického roka 2020/2021 na Žilinskej univerzite v Žiline.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.