Kontakty

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5001

e-mail: rektor@uniza.sk

Kontakt pre študentov a uchádzačov o štúdium

e-mail: vzdelavanie@uniza.sk

Kontakt pre pracovné ponuky pre študentov a absolventov

e-mail: lucia.nesselmannova@uniza.sk

Právna forma

verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. NR SR  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení doplňujúcich predpisov ako verejná  vysoká škola

GPS: 49°12'8.26"N
        18°45'23.6"E

 

IČO: 00397 563

DIČ: 20 20 67 78 24

IČ DPH: SK 20 20 67 78 24

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Adresár

 

 

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Peter Malacký / +421 41 513 1857 / peter.malacky@uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.