Oddelenie pre vedu a výskum

Aktivity oddelenia

Hlavnou úlohou je koordinácia vedeckovýskumnej činnosti a zabezpečenie graduačného rastu pedagogických a výskumných zamestnancov.

Organizačná štruktúra UNIZA

Oddelenie pre vedu a výskum organizačne patrí do kompetencie prorektora pre vedu a výskum.

Organizačná štruktúra oddelenia

Oddelenie má 3 zamestnancov a vedúcu oddelenia.

Aké služby ponúka

Podpora výskumných aktivít

Sledovanie aktuálnych výziev, ich implementácia na UNIZA, spolupráca s fakultami a výskumnými pracoviskami, zabezpečenie dokladovej dokumentácie.

Evidovanie riešených výskumných projektov, finančné zabezpečenie, sledovanie vývoja výkonových ukazovateľov, spracovanie správ a analýz.

Koordinácia a spolupráca

Štatistické zisťovania, návrhy na ocenenia za výskumné aktivity, prezentácia výsledkov výskumu, organizovanie celouniverzitných podujatí.

Transfér technológií

Poradenská, konzultačná a výkonná činnosť v oblasti priemyselno – právnej ochrany duševného vlastníctva.

Graduačný rast

Poradenská a konzultačná činnosť, agenda spojená s udeľovaním a schvaľovaním vedecko-pedagogických titulov a s priznávaním vedeckých kvalifikačných stupňov.

Čestné doktoráty

Komplexná agenda čestných doktorátov, hosťujúcich a emeritných profesorov.

Doktorandské štúdium

Konzultačná, poradenská a výkonná činnosť v oblasti doktorandského štúdia na úrovni univerzity.

Na koho sa obrátiť

Výskumné aktivity

Mgr. Katarína Poláčková

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre vedu a výskum

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5141

e-mail: katarina.polackova@uniza.sk

Ing. Petra Grajcaríková

tel.: +421 41 513 5142

e-mail: petra.grajcarikova@uniza.sk

Graduačný rast

Ing. Janka Macurová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre vedu a výskum

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5143

e-mail: janka.macurova@uniza.sk

Ing. Mária Kuzmová

tel.: +421 41 513 5144

e-mail: maria.kuzmova@uniza.sk

Transfér technológií

Ing. Janka Macurová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre vedu a výskum

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5143

e-mail: janka.macurova@uniza.sk

Ing. Andrea Čorejová, PhD.

tel.: +421 908 277 599

e-mail: andrea.corejova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Janka Macurová / +421 41 513 5143 / janka.macurova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť