Termíny promócii pre jednotlivé fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing., Mgr.)

3. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.)

 

 

20. 6. 2022
Dom odborov

 

 

21. 6. - 23. 6. 2022
Dom odborov

 

 

20. 6. 2022
Aula Datalan

 

 

24. 6. 2022
Dom odborov

 

 

28. 6. 2022
Dom odborov

 

 

27. 6. 2022
Dom odborov

 

 

1. 7. 2022
Mestský úrad Žilina

 

 

30. 6. 2022
Mestský úrad Žilina

 

 

17. 6. 2022
Dom odborov

 

 

16. 6. 2022
Dom odborov

 

 

29. 6. 2022
Mestský úrad Žilina

 

 

28. 6. 2022
Mestský úrad Žilina

 

 

1. 7. 2022
Dom odborov

 

 

1. 7. 2022
Dom odborov

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.