Z dôvodu COVID-19 sú bakalárske promócie zrušené a inžinierske odložené.

Termíny promócii pre jednotlivé fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing., Mgr.)

3. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.)

 

 

22-23.6.2020   DO

 

 

24-25.6.2020   DO

 

 

18.6.2020  Aula Datalan

 

 

26.6.2020   DO

 

 

18.6.2020   DO

 

 

17.6.2020   DO

 

 

1.7.2020   MÚ ZA

 

 

2.7.2020   MÚ ZA

 

 

22.6.2020   Aula Datalan

 

 

19.6.2020   DO

 

 

30.6.2020   MÚ ZA

 

 

29.6.2020   MÚ ZA

 

 

1.7.2020   DO

 

 

1.7.2020   DO

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.