Duálne vzdelávanie pre stredoškolákov

Duálne vzdelávanie je skĺbením vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Vďaka tomu žiaci stredných odborných škôl s učebnou zmluvou získavajú pred vstupom do dospelosti a na trh práce devízy, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech. Šance pracovať v odbore, ktorému sa venovali počas štúdia. Na druhej strane však treba vnímať tých, ktorí vytvárajú a ponúkajú pracovné príležitosti. Teda zamestnávateľov, investorov, firmy. Ich najcennejším prvkom sú kvalitní ľudia.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Zdenka Štubňová / +421 41 513 5197 / zdenka.stubnova@uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.