Pulzujúce srdce univerzity

UNIZA má ambíciu prezentovať sa ako moderná vzdelávacia a medzinárodné uznávaná vedeckovýskumná inštitúcia. Byť srdcom pre ľudí a študentov, podporovať ich tvorivý potenciál a vzdelávanie. Cez lepšie využitie inovačného potenciálu pre rozvoj mesta, regiónu, Slovenska aj Európskej únie. UNIZA je centrálnym bodom pre študentov všetkých fakúlt. Má jedinečnú geolokáciu, je na kopci s panoramatickými výhľadmi, ponorená do zelene v blízkosti lesosparku.

Umelecké dielo predstavuje symbol dynamiky univerzitného života v meniacom sa čase a priestore. Dynamiku a pohyb u človeka predstavuje jeho srdce, v prípade našej univerzity túto živosť v prenesenom význame slova predstavuje umelecké dielo Pulzujúce srdce univerzity. Je výsledkom prieniku spojenia nekonečných kriviek a tvarov, ktoré pomenúvame podľa toho, z ktorej strany sa naň pozeráme. Či už je to turbína, niekedy mušľa, inokedy delfín, alebo ako celok srdce.

foto-uniza-23102020-7.jpg

Nadrozmerná socha Pulzujúce srdce univerzity je vyrobená zo zrkadlovo leštenej nehrdzavejúcej ocele a bola odhalené na jar v minulom roku. Váži 4000 kg, meria 4 m a je centrom Univerzitného námestia obklopeného perfektne udržiavaným zeleným trávnikom. Dielo je z rovnakého materiálu, z akého bola vyrobená napríklad aj slávna Cloud Gate svetoznámeho umelca Anisha Kapoora, ktorú v roku 2006 umiestnil do Millenium Parku v Chicagu.

chicago-millenium-parku-cloud-gate-anish-kapoor.jpg

Na Slovensku nie je jednoduché presadiť umelecké dielo medzinárodnej úrovne vo verejnom priestore. Žilinskej univerzite sa to podarilo, vynaložila naň 200-tisíc eur v rámci riešenia celého námestia pred univerzitou. Pulzujúce srdce univerzity vyjadruje dynamiku a energiu univerzitného prostredia. Ak sa toto dielo a priestor okolo neho stane stretávacím miestom, splní svoj význam a stane sa „nesmrteľným“.

Pulzujúce srdce univerzity je vizuálnym magnetom Univerzitného námestia

 

Umelecké dielo je súčasťou komunikačného konceptu UNIZA a prináša novú vizuálnu identitu univerzity. Autor diela Pulzujúce srdce univerzity Bohuš Kubinský spolu s grafickým dizajnérom Matejom Lackom vytvorili aj nové logo UNIZA , ktoré sa používa od 1.septembra 2021. Ideovo nadväzuje na sochárske dielo Pulzujúce srdce univerzity.

Bohuš Kubinský

bohus-kubinsky-5.jpg

Sochár a vizuálny umelec strednej generácie aktívne pôsobí na slovenskej a medzinárodnej scéne od začiatku deväťdesiatych rokov. Je držiteľom ceny J. Pollock Foundation New York (1997-1998). Jeho diela sú zastúpené v slovenských a zahraničných zbierkach. Zúčastnil sa viacerých  medzinárodných sochárskych  sympózií v Taliansku, Nemecku a na Novom  Zélande. Ako sochár často siaha po archaickej sochárskej matérii-kameni, pričom využíva  tradičné postupy, ale aj najnovšie technológie - ELESKO - Fajdal 2006-2009.

Spoločne s manželkou, maliarkou Monikou Kubinskou, vytvárajú veľkorysé priestorové site - specific inštalácie . STORY - Synagóga Trnava 1997, PRVNÍ LINIE - Dox Praha 2014 , TO CACHE - At Home Gallery Synagóga Šamorín 2018, Kunstverain Passau 2019, Umeleckoprůmyslové museum Praha 2019, Nová synagóga Žilina 2019-2020. Doc. Mgr. Bohuš Kubinský pôsobí od roku 2000 aj ako pedagóg na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave.

Foto: Miro Nôta

Videá

Bohuš Kubinský, sochár a vizuálny umelec

Jozef Jandačka, rektor Žilinskej univerzity v Žiline

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Mgr. Adriana Valentovičová / tel.: +421 41 513 5129 / e-mail: adriana.valentovicova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.