Odbory UNIZA

Požadovaná stránka aktuálne nie je prístupná verejnosti.

Odbory sú inštitucionalizované združenie zamestnancov UNIZA s cieľom presadzovať ich pracovné, hospodárske, sociálne a iné záujmy.

Na koho sa obrátiť

UNIZA-sk.png

Predseda

Mgr. Eva Špániková

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5565

e-mail: eva.spanikova@fstav.uniza.sk

 

oz-uniza-logo.png

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Igor Glos / +421 41 513 1715 / igor.glos@uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.