Informačný systém vedy a výskumu

Informačný systém pre vedu a výskum (ISVV) Žilinskej univerzity je základným podporným nástrojom pre sledovanie vedecko-výskumných aktivít pracovníkov UNIZA. V súčasnej úrovni spracovania ponúka centralizovanú registráciu dát o projektových aktivitách všetkých domácich a zahraničných grantových i mimograntových schém. Podporuje riadenie vedy a výskumu na UNIZA, zjednodušuje administratívne procesy, uľahčuje a zefektívňuje činnosti pracovníkov UNIZA a umožňuje spracovanie výstupov pre riadiace zložky a osobné aktivity pracovníkov. Na užívateľskej úrovni slúži na zlepšenie informovanosti vo vnútri univerzity a tiež vo vzťahu k verejnosti.

Informačný systém ponúka okrem základnej evidencie projektov na všetkých úrovniach riešenia – od projektového zámeru až po ukončenie riešenia – sledovanie riešiteľského kolektívu a jeho kapacity, vrátane spolupracujúcich organizácií, harmonogram riešenia, finančné riadenie, informácie o riešení a prezentované správy.

Prístup do informačného systému pre vedu a výskum UNIZA

Informačný systém pre podporu riadenia vedy a výskumu na UNIZA bol vytvorený ako jeden z výsledných produktov riešenia projektu Rozvoj ľudských zdrojov s podporou integrovaného informačného systému na hodnotenie vedecko-výskumných výsledkov.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Mgr. Katarína Poláčková / +421 41 513 5141 / katarina.polackova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť