Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 28. 4. 2021 bol vydaný Príkaz rektora č. 4/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 21. 4. 2021 bol vydaný Dodatok č. 5 k Príkazu rektora č. 1/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 19. 4. 2021 bol vydaný Dodatok č. 4 k Príkazu rektora č. 1/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Vyhlasujeme súťaž o najpopulárnejší poster vedeckého projektu z Grantového systému UNIZA, ktorého výzvy boli vyhlásené rektorom v roku 2019 a 2020 na podporu vedeckých zámerov v 3 kategóriách:

  1. študenti 2. stupňa,
  2. študenti 3. stupňa,
  3. mladí zamestnanci do 35 rokov.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.