EURAXESS centrum Žilinskej univerzity v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline je súčasťou siete EURAXESS Slovakia centier

Žilinská univerzita v Žiline sa podpisom Declaration of Commitment pripojila do iniciatívy Európskej komisie a významnej celoeurópskej siete EURAXESS – Researchers in Motion (EURAXESS – Výskumníci v pohybe).

Pripojením sa do siete EURAXESS Slovakia chceme zvyšovať úroveň a rozsah poskytovaných služieb zamestnancom a tým aj rozšíriť možnosti medzinárodnej spolupráce vo vzdelávaní a excelentnom výskume na UNIZA.

Členstvo v sieti EURAXESS Slovakia otvára UNIZA nové perspektívy a partnerstvá medzi s európskymi vzdelávacími a výskumnými spoločenstvami.

V novovytvorenom EURAXESS centre UNIZA poskytujeme administratívnu podporu a prístup k bezplatným informáciám a službám pre zahraničných uchádzačov, ktorí hľadajú nové možnosti a príležitosti v oblasti vedy a výskumu, resp. majú záujem o prácu na UNIZA. Zároveň poskytuje poradenstvo a informácie o možnostiach prijatia cudzincov na UNIZA pre ostatné pracoviská UNIZA.

V rámci centra poskytujeme odborné poradenstvo, informácie o pracovných podmienkach, legislatívnych otázkach spojených s pobytom a prácou na Slovensku a na našej univerzite.


Príchod do krajiny

 • podmienky vstupu / víza
 • uznávanie dokladov o vzdelaní
 • pracovné povolenie

Poistenie a dane

 • zdravotné poistenie
 • sociálne poistenie
 • dane

Každodenný život

 • ubytovanie
 • bankové služby
 • lekárska starostlivosť
 • kurzy slovenského jazyka
 • príležitostné tlmočenie na úradoch


Žilinská univerzita v Žiline zapojením sa do siete EURAXESS centier kontinuálne napĺňa európske štandardy v oblasti starostlivosti o svojich zamestnancov, podpory ich profesionálneho rozvoja a transparentnosti ich výberového procesu v súlade so štandardmi Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov, čím zároveň vytvára atraktívne pracovisko pre výskumných pracovníkov.

Viac informácií o sieti EURAXESS a iniciatíve UNIZA získať ocenenie HR EXCELLENT IN RESEARCH nájdete na: https://euraxess.ec.europa.eu/ a Stratégia ľudských zdrojov pre výskum (uniza.sk)

Pracovné ponuky UNIZA Voľné pracovné miesta (uniza.sk)

Pracovné ponuky UNIZA na portáli EURAXESS: https://euraxess.ec.europa.eu/group/5870/nodes


Kontaktné údaje:
Žilinská univerzita v Žiline
Oddelenie personálnej a sociálnej práce, 2. poschodie, kancelária AA 206
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia
euraxess@uniza.sk


Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Veronika Kunová / +421 41 513 5115 / veronika.kunova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť