Na koho sa obrátiť

Mobilita Erasmus+ pre študentov a celouniverzitná koordinácia programu

Mgr. Lenka Kuzmová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5133

e-mail: lenka.kuzmova@uniza.sk

Mobilita ERASMUS+ pre učiteľov

Anna Súkeníková

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5132

e-mail: anna.sukenikova@uniza.sk

Mobilita ERASMUS+ pre administratívnych zamestnancov

Janka Andrlová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5139

e-mail: janka.andrlova@uniza.sk

Medzinárodné partnerské zmluvy a príprava celouniverzitnej výročnej správy o činnosti UNIZA

Ing. Katarína Taranová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5131

e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

Marketing a PR

Ing. Katarína Taranová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5131

e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

Mgr. Adriana Valentovičová

tel.: +421 41 513 5129

e-mail: adriana.valentovicova@uniza.sk

Oddelenie pre vedu a výskum UNIZA

Ing. Janka Macurová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre vedu a výskum

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5143

e-mail: macurova@uniza.sk

Mgr. Katarína Poláčková

tel.: +421 41 513 5141

e-mail: katarina.polackova@uniza.sk

CTT UVP UNIZA

Ing. Andrea Čorejová, PhD.

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Univerzitný vedecký park

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 908 277 599

e-mail: ctt@uvp.uniza.sk

Inkubátor UVP UNIZA

Ing. Veronika Šramová, PhD.

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Univerzitný vedecký park

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

e-mail: veronika.sramova@uvp.uniza.sk

Vedúci Odboru prípravy a realizácie projektov

Ing. Ivana Trizuljaková

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Odbor prípravy a realizácie projektov

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5125

e-mail: ivana.trizuljakova@uniza.sk

Vedúci Projektového oddelenia

Ing. Zuzana Androvičová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Projektové oddelenie

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5127

e-mail: zuzana.androvicova@uniza.sk

Vedúci Investičného oddelenia

Ing. Peter Polónyi

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Investičné oddelenie

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 1702

e-mail: peter.polonyi@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Katarína Taranová / +421 41 513 5131 / katarina.taranova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť