Oficiálne logá UNIZA

História

Figurálny motív na logu UNIZA pochádza z polovice 60-tych rokov. Symbolizuje mladosť a rozlet študentov. Autor loga UNIZA a jej fakúlt je akademický sochár Miroslav Pribiš.

Tradícia

Logá fakúlt vychádzajú z ich vlastných insígnií. Spoločným znakom s logom UNIZA je vonkajší kruhopis s textom ŽILINSKÁ UNIVERZITA - UNIVERSITAS SOLNENSIS.

Súčasnosť

Používanie oficiálneho loga UNIZA a jej fakúlt upravuje Manuál jednotného vizuálneho štýlu UNIZA.

Zásady použitia loga UNIZA

2. krok

Fakultné logá, šablóny merkantilných tlačovín, atď. sa nachádzajú na dekanáte každej fakulty.

3. krok

V prípade otázok kontaktujte prosím Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing.

Na koho sa obrátiť

Ing. Katarína Taranová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5134

e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Katarína Taranová / tel.: +421 41 513 5134 / e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.