Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) a mesto Žilina slávnostne otvoria 400-metrový atletický štadión s ôsmimi dráhami 27. júna 2022 o 10:30 hod. Atletický areál na Veľkom Dieli sa môže pochváliť novou bežeckou dráhou s jedinečným osvetlením, futbalovým ihriskom a modernými technológiami. Atletický ovál slávnostne otvorí aj bývalý olympijský víťaz v chôdzi z Ria Matej Tóth.

V dňoch 20. 4. - 17. 5. 2022 sa vo vestibule rektorátu UNIZA konala výstava posterov grantových projektov v rámci výzvy 1/2021. Študenti a zamestnanci mohli zahlasovať za najpopulárnejší poster v kategórii doktorandov a v kategórií mladých výskumných zamestnancov do 35 rokov. Do hlasovania sa zapojilo 683 osôb, ktorí spolu odovzdali 925 hlasov. Hlasujúci boli automaticky zaradení do žrebovania o zaujímavú cenu. Vedenie UNIZA náhodne vyžrebovalo Ing. Ondreja Hocka, PhD. z FEIT.

Strana 1 z 176

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.