Čo je to Študentská rada vysokých škôl

Je to najvyšší zastupiteľský orgán študentov vysokých škôl na Slovensku. Spolu s Radou vysokých škôl a Slovenskou rektorskou konferenciou patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku.

Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej.

Združuje zástupcov študentov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných, štátnych i súkromných. Je zriadená zákonom o vysokých školách. Zastupuje záujmy študentov navonok.

Na koho sa obrátiť

Študetská rada vysokých škôl

Centrum vedecko-technických informácií SR

P.O.BOX 458

Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4

tel.: +421 949 855 958, +412 948 504 526

e-mail: srvs@srvs.sk

web: www.srvs.sk

Bc. Adam Bodiš

Funkcia: Delegát

Funkčné obdobie: 2019 - 2021

Ing. Filip Lenko

Funkcia: Delegát

Funkčné obdobie: 2018 - 2021

Bc. Hana Lešťanová

Funkcia: Delegát

Funkčné obdobie: 2019 - 2021

Daniel Ďugel

Funkcia: Delegát

Funkčné obdobie: 2019 - 2021

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Marta Chupáčová / tel.: +421 41 513 5157 / e-mail: marta.chupacova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.