Zoznam účelových zariadení

Stravovacie zariadenie UNIZA

Stravovanie

Anna Ďatková

tel.: +421 41 513 1430

mob.: +421 905 476 582

e-mail: anna.datkova@uniza.sk

Ubytovacie zariadenie Veľký Diel

Ubytovanie VD

Jozef Lacek

tel.: +421 41 513 1470

mob.: +421 917 480 794

e-mail: jozef.lacek@uniza.sk

Ubytovacie zariadenie Hliny V

Ubytovanie Hliny

Ing. Miroslav Stromček

tel.: +421 41 513 1477

mob.: +421 905 309 569

e-mail: miroslav.stromcek@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Bc. Iveta Nociarová / tel.: +421 41 513 5116 / e-mail: iveta.nociarova@uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.