Umožnuje zapisovať známky, vytvárať podklady pre výučbu, vypisovať termíny na skúšku, ...

Ponúka rôzne štatistiky, umožnuje hodnotenie výučby študentami a spätnú väzbu pre pedagógov, ...

LMS Moodle

LMS Moodle je

Nadstavba pre portál vzdelavanie.uniza.sk, ktorá slúži v procese výučby (zoznam študijných materiálov, zadania, testy, ...).

FAQ / Často kladené otázky

Ako sa prihlásiť do LMS MOODLE ? Priame prihlásenie je zakázané, najprv sa prihláste na portál vzdelavanie.uniza.sk a po kliknutí na predmet (zabezpečovaný aleho zapísaný)  sa dostanete do MOODLE.

Ako postupovať pri záverečných prácach

1. Štúdium nižšie uvedených dokumentov

Na koho sa obrátiť

Ing. Peter Fraňo

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Centrum informačných a komunikačných technológií

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 1844

e-mail: peter.frano@uniza.sk

Ing. Peter Malacký

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Centrum informačných a komunikačných technológií

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 1857

e-mail: peter.malacky@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Peter Malacký / +421 41 513 1857 / peter.malacky@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Peter Fraňo, PhD. / +421 41 513 1844 / peter.frano@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.