Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 21. 5. 2021 bol vydaný Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 4/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v dňoch od 16. 4. do 14. 5. 2021 sa konala virtuálna výstava posterov s priebežnými a záverečnými výsledkami grantových projektov. Počas tohto obdobia prebiehala aj hlasovacia súťaž o najpopulárnejší poster grantového projektu v každej kategórii. Možnosť hlasovať využilo 1 066 osôb a na tomto odkaze prinášame prehľad hlasovania.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ústav celoživotného vzdelávania opätovne otvára svoje brány deťom prostredníctvom „Detskej letnej jazykovej školy“. V ponuke máme anglický jazyk pre deti od 7 do 14 rokov vrátane. Upozorňujeme, že aktivity sú vo všetkých turnusoch rovnaké. Program a prihlášky nájdete na našej webovej stránke. Prihláška je elektronická, nie je potrebné nám zasielať papierovú verziu. Súčasťou prihlášky je aj kópia preukazu poistenca, prosím, vopred si pripravte foto, scan...

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 3. 5. 2021 bol vydaný Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 4/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.