UNIZA oslavuje 70 rokov

70-rokov-uniza-rektor-celko.jpg

Buďme nielen dobrými správcami, ale aj tvorcami akademických hodnôt

prof. Ing. Ján Čelko, CSc., rektor

Sedemdesiat rokov v živote našej alma mater nie je veľa. Na druhej strane signalizuje prechod od ťažkých začiatkov do zrelého univerzitného veku. Sled udalostí od obdobia pražských začiatkov, cez politický vývoj vo vtedajšom Československu, revolučné dianie v roku 1989, následne vznik Slovenskej republiky až po súčasnosť dáva univerzite istú historickú podobu. Táto reálna skutočnosť nás oprávňuje mať skúsenosti, vedomosti i schopnosti nachádzať nové riešenia, v srdciach niesť odhodlanie, vieru v rast a radosť z napĺňania túžob i očakávaní.

Ak sa pristavíme pri samom začiatku vzniku našej univerzity, nemôžeme nespomenúť obdobie, v ktorom sa konštituovala. Spoločensky i politicky to boli zložité päťdesiate roky. Vládnym nariadením z roku 1952 o ďalších zmenách v organizácii vysokých škôl bola na Českom vysokom učení technickom v Prahe zriadená dňom 1. septembra 1952 Fakulta železničná a z nej dňom 1. septembra 1953 vyčlenená Vysoká škola železničná v Prahe. V roku 1959 sa zmenil jej názov na Vysokú školu dopravnú v Prahe a vládnym nariadením z roku 1960 sa s účinnosťou od 1. septembra 1962 škola presťahovala do Žiliny a zmenila názov na Vysokú školu dopravnú v Žiline. Následne s pôsobnosťou od 20. novembra 1996 máme súčasný názov Žilinská univerzita v Žiline.

Dejiny si nemožno osvojiť bez toho, aby sme pri ich poznávaní nevštepovali isté hodnoty. S Vysokou školou dopravnou z Prahy do Žiliny prišli aj mnohí naši kolegovia z ČVUT, ktorí na vtedajšiu dobu svojou erudovanosťou i skúsenosťami významne ovplyvnili jej ďalšie smerovanie. Je preto dobré poznať históriu našej univerzity a z nej vyplývajúcu kultúrnu tradíciu, ktorá má svoje korene na Českom vysokom učení technickom v Prahe.

Konferencie a semináre organizované v roku osláv 70. výročia založenia UNIZA

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Výročný vlak 70. KŽD, FPEDAS, UNIZA – 30.9. – 1.10.2022

Pri príležitosti 70. výročia vzniku Žilinskej univerzity, bol 30.09. 2022 z hlavnej stanice v Prahe o 16:30 h vypravený Výročný vlak 70. KŽD, FPEDAS, UNIZA. Za 25,5 hodiny vlak „ spojil“ Prahu so Žilinou, cez Bratislavu a Košice. Výročný vlak bol realizovaný za podpory viacerých finančných, mediálnych, produktových a prevádzkových partnerov. Výsledkom tejto akcie sú nielen krásne spomienky 296 cestujúcich, ale aj pozitívna energia pre ďalší rozvoj našej katedry, fakulty i univerzity.
Následne 01. 10. 2022 katedra železničnej dopravy usporiadala k 70. výročiu svojho vzniku slávnostný galavečer v žilinskej synagóge ako bývalej aule VŠDS. Na galavečeri na zúčastnili nie len účastníci výročného vlaku 70. KŽD.FPEDAS.UNIZA, ale pozvanie prijali aj ďalší hostia z akademickej obce (bývalí zamestnanci katedry, dlhoroční spolupracovníci katedry). V rámci galavečera boli ocenené významné osobnosti a spoločnosti (zástupcovia), ktoré s katedrou dlhoročne spolupracujú. V rámci galavečera vystúpil aj univerzitný folklórny súbor Stavbár.

 

Konferencia "Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2023" – 11.  12.10.2023

Medzi podujatia organizované pri príležitosti osláv 70. výročia UNIZA zaraďujeme aj konferenciu "Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2023" ktorá sa uskutočnila 11. až 12.10.2023 v Rajeckých Tepliciach.
Konferencia sa odohrávala v mimoriadnom čase, keď univerzita oslavuje 70. výročie založenia našej prestížnej univerzity. Tento významný míľnik nám pripomína históriu, tradície a výzvy, ktorým sme čelili v oblasti vzdelávania a výskumu. Na konferencii sa stretlo mnoho domácich aj zahraničných vedcov, aby diskutovali o globálnych trendoch a ich vplyve na spoločnosť, pričom čerpali z bohatých skúseností a poznatkov získaných aj počas siedmich dekád existencie našej inštitúcie. Je to príležitosť nielen zamyslieť sa nad súčasnými globálnymi otázkami, ale aj pripomenúť si odkaz a dedičstvo, ktoré univerzita prináša do sveta vzdelávania a vedy.

 

Slávnostné stretnutie zamestnancov, bývalých zamestnancov a priateľov katedry Kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky 14.6.2023

Dňa 14. 6. 2023 sa v Paľovej búde pri Žilinskej univerzite v Žiline na Veľkom dieli konalo stretnutie zamestnancov, bývalých zamestnancov a priateľov katedry Kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky. S radosťou sme privítali našich bývalých kolegov ako aj kolegov z ostatných katedier fakulty PEDAS. V príjemnom prostredí a pri bohatom občerstvení sme zaspomínali na spoločne prežité roky na katedre, ale venovali sme sa aj súčasnej problematike výučby na vysokých školách.


Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline pri príležitosti 70. výročia vzniku Žilinskej univerzity v Žiline 21.9.2023

Slávnostné zasadnutie otvorila prodekanka pre vzdelávanie doc. Ing. Katarína Valašková, PhD. Privítala hostí a predstavila prítomných.
Následne vystúpil so svojím príhovorom dekan prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. Slovo odovzdal predsedníčke AS FPEDAS doc. JUDr. Ing. Alene Novák Sedláčkovej, PhD. ktorá sa prihovorila hosťom a členom VR FPEDAS.
Po hudobnom vystúpení Speváckeho zboru OMNIA sa pristúpilo k odovzdávaniu pamätných medailí, ktoré z rúk pána dekana prof. Poliaka prevzali títo ocenení: prof. Ing. Dušan Kevický, CSc., prof. RNDr. Karol Achimský, CSc., Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., prof. Ing. Anna Križanová, CSc., prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., Ing. Ján Žačko, Ing. Ladislav Olexa, PhD., doc. Ing. Pavel Žarnay, PhD. – ocenenie prevzal doc. Ing. Andrej Dávid, PhD., Ing. František Komora, Ing. Ondrej Grendár, Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, Ing. Vladimír Klein, dr hab. Inź. Pawel Droździel, prof. – ocenenie prevzal prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD., prof. Ing. Mária Rostášová, CSc., doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., prof. Ing. Štefan Cisko, CSc. – ocenenie prevzal prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD., Mgr. Ing. Márius Hričovský, Dr. oec.
Na záver za ocenených prehovoril Ing. Ján Žačko.

Strojnícka fakulta

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Stavebná fakulta

  • 11. medzinárodná konferencia "Dopravná infraštruktúra v mestách" 4. - 5. 10. 2022, UNIZA, Žilina
  • 14. ročník medzinárodnej konferencie Geosyntetika 2023, UNIZA, Žilina, 9. - 10. 2. 2023
  • Stretnutie členov medzinárodnej organizácie IABSE pri príležitosti osláv vzniku Stavebnej fakulty, Oščadnica 25.5. 2023
  • 46. ročník Aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií, konferencia, Oščadnica 25.- 26.5.2023
  • Zlatá promócia absolventov z roku 1953, VR UNIZA, 19.5.2023
  • Slávnostná Vedecká rada SvF Žilina, 70. výročie vzniku Stavebnej fakulty, VR UNIZA Žilina, 1.6. 2023
  • Športový deň SvF UNIZA pre zamestancov, oslava vzniku 70. výročia SvF, guláš, Žilina, 28.6.2023
  • Slávnostná konferencia "XXV. stretnutie vedení stavebných fakúlt SR a ČR pri príležitosti 70. výročia vzniku Stavebnej fakulty UNIZA", Chāteau Gbeľany, 11.- 12. 9. 2023

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

  • 26. medzinárodná vedecká konferencia „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“, organizovaná bude  súbežne s konferenciou Mladá veda 2023 (17. - 18. mája 2023)

Fakulta riadenia a informatiky

Fakulta humanitných vied

Generálnym partnerom osláv 70. výročia vzniku Žilinskej univerzity v Žiline je Stredoslovenská energetika

70-rokov-uniza-logo-sse.png
70-rokov-uniza-logo-ddm-car.png
70-rokov-uniza-logo-orange.png
70-rokov-uniza-logo-nn-group.png

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Katarína Taranová / tel.: +421 41 513 5131 / e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť