UNIZA oslavuje 70 rokov

70-rokov-uniza-rektor-celko.jpg

Buďme nielen dobrými správcami, ale aj tvorcami akademických hodnôt

prof. Ing. Ján Čelko, CSc., rektor

Sedemdesiat rokov v živote našej alma mater nie je veľa. Na druhej strane signalizuje prechod od ťažkých začiatkov do zrelého univerzitného veku. Sled udalostí od obdobia pražských začiatkov, cez politický vývoj vo vtedajšom Československu, revolučné dianie v roku 1989, následne vznik Slovenskej republiky až po súčasnosť dáva univerzite istú historickú podobu. Táto reálna skutočnosť nás oprávňuje mať skúsenosti, vedomosti i schopnosti nachádzať nové riešenia, v srdciach niesť odhodlanie, vieru v rast a radosť z napĺňania túžob i očakávaní.

Ak sa pristavíme pri samom začiatku vzniku našej univerzity, nemôžeme nespomenúť obdobie, v ktorom sa konštituovala. Spoločensky i politicky to boli zložité päťdesiate roky. Vládnym nariadením z roku 1952 o ďalších zmenách v organizácii vysokých škôl bola na Českom vysokom učení technickom v Prahe zriadená dňom 1. septembra 1952 Fakulta železničná a z nej dňom 1. septembra 1953 vyčlenená Vysoká škola železničná v Prahe. V roku 1959 sa zmenil jej názov na Vysokú školu dopravnú v Prahe a vládnym nariadením z roku 1960 sa s účinnosťou od 1. septembra 1962 škola presťahovala do Žiliny a zmenila názov na Vysokú školu dopravnú v Žiline. Následne s pôsobnosťou od 20. novembra 1996 máme súčasný názov Žilinská univerzita v Žiline.

Dejiny si nemožno osvojiť bez toho, aby sme pri ich poznávaní nevštepovali isté hodnoty. S Vysokou školou dopravnou z Prahy do Žiliny prišli aj mnohí naši kolegovia z ČVUT, ktorí na vtedajšiu dobu svojou erudovanosťou i skúsenosťami významne ovplyvnili jej ďalšie smerovanie. Je preto dobré poznať históriu našej univerzity a z nej vyplývajúcu kultúrnu tradíciu, ktorá má svoje korene na Českom vysokom učení technickom v Prahe.

Podujatia realizované počas roku osláv 70. výročia založenia UNIZA

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Katarína Taranová / tel.: +421 41 513 5131 / e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť