Zoznam študentských organizácií

Poslaním študentských organizácií pôsobiacich na pôde Žilinskej univerzity v Žiline je sústrediť študentov so spoločnými záujmami a snažiť sa rozvíjať ich schopnosti v danom odbore, poskytovať svoje služby ostatným študentom, reprezentovať  UNIZA na rôznych súťažiach a podujatiach a šíriť jej dobré meno.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Mgr. Zuzana Krupková / tel.: +421 41 513 5157 / e-mail: zuzana.krupkova@uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.