Zoznam partnerov

Prezídium HaZZ

Odbory krízového riadenia v rámci ústredných orgánov štátnej správy

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Katarína Taranová / tel.: +421 41 513 5134 / e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.