Termíny odoslania prihlášok na fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing., Mgr.)

3. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.)

 

 Termín pre podávanie prihlášok

 13. 8. 2021

 Termín prijímacieho konania

26. - 27. 8. 2021

 

 Termín pre podávanie prihlášok

13. 8. 2021

 Termín prijímacieho konania

26. - 27. 8. 2021

 

Termín pre podávanie prihlášok

13. 8. 2021

 Termín prijímacieho konania

27. 8. 2021

 

Termín pre podávanie prihlášok

13. 8. 2021

Termín prijímacieho konania

10. 9. 2021

 

Termín pre podávanie prihlášok

30. 4. 2021

Termín prijímacieho konania

29. 6. 2021

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 5. 2021

Termín prijímacieho konania

21. - 25. 6. 2021

 

Termín pre podávanie prihlášok

13. 8. 2021

Termín prijímacieho konania

19. 8. 2021

 

Termín pre podávanie prihlášok

13. 8. 2021

Termín prijímacieho konania

18. 8. 2021

 

Termín pre podávanie prihlášok

3. 6. 2021

Termín prijímacieho konania

23. 6. 2021

 

 Termín pre podávanie prihlášok

 13. 8. 2021

 Termín prijímacieho konania

24. 8. 2021

 

 Termín pre podávanie prihlášok

 13. 8. 2021

 Termín prijímacieho konania

24. 8. 2021

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 5. 2021

Termín prijímacieho konania

24. 6. 2021

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 5. 2021

Termín prijímacieho konania

9. 6. 2021

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 5. 2021

Termín prijímacieho konania

25. 6. 2021

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 5. 2021

Termín prijímacieho konania

17. 6. 2021

 

Termín pre podávanie prihlášok

18. 6. 2021

Termín prijímacieho konania

-

 

Termín pre podávanie prihlášok

18. 6. 2021

 Termín prijímacieho konania

8. 7. 2021

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 5. 2021

Termín prijímacieho konania

21. - 24. 6. 2021

 

Termín pre podávanie prihlášok

13. 8. 2021

Termín prijímacieho konania

30. 8. 2021

 

Termín pre podávanie prihlášok

13. 8. 2021

Termín prijímacieho konania

30. 8. 2021

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 5. 2021

Termín prijímacieho konania

16. 6. 2021

 

Termín pre podávanie prihlášok

 6. 8. 2021

 Termín prijímacieho konania

20. 8. 2021

 

Termín pre podávanie prihlášok

6. 8. 2021

 Termín prijímacieho konania

20. 8. 2021

 

Termín pre podávanie prihlášok

7. 6. 2021

Termín prijímacieho konania

29. 6. 2021

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.