Zoznam univerzitných pracovísk

Univerzitná knižnica UNIZA

Knižnica

PhDr. Alena Mičicová

tel.: +421 41 513 1450

e-mail: alena.micicova@uniza.sk

EDIS - vydavateľstvo UNIZA

Vydavateľstvo

Ing. Alena Michálková

tel.: +421 41 513 4900

e-mail: alena.michalkova@uniza.sk

eTwinning Slovensko

eTwinning

Ing. Katarína Hrbáňová, PhD.

tel.: +421 41 513 5070

e-mail: katarina.hrbanova@etwinning.sk

Poradenské a kariérne centrum UNIZA

PKC UNIZA

PhDr. Katarína Gažová

tel.: +421 41 513 5038

e-mail: katarina.gazova@uniza.sk / pkc@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Bc. Iveta Nociarová / tel.: +421 41 513 5116 / e-mail: iveta.nociarova@uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.