Dovoľujeme si Vás aj v tomto roku osloviť s požiadavkou prispieť 2 % z Vašich daní pre účely výskumu a vývoja v rámci Žilinskej univerzity v Žiline. V pripojených dokumentoch je uvedený postup k uplatneniu 2 % daní a tlačivo, ktoré je potrebné doplniť o Vaše údaje.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 18. 2. 2021 bol vydaný Dodatok č. 3 k Príkazu rektora č. 1/2021 v znení dodatkov na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia ochorenia COVID-19 na UNIZA a v rámci implementácie opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ“), vydáva príkaz rektora č. 2/2021.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.