Zoznam pedagogických pracovísk

Ústav telesnej výchovy

Program pohybových aktivít

PaedDr. Róbert Janikovský

tel.: +421 41 513 5250

e-mail: robert.janikovsky@uniza.sk

Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum

Letecký výcvik

Ing. Tomáš Braciník

tel.: +421 911 709 703

e-mail: bracinik@lvvc.uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Bc. Iveta Nociarová / tel.: +421 41 513 5116 / e-mail: iveta.nociarova@uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.