Čo je to centrum (excelentnosti) UNIZA

Pojmom centrum excelentnosti je označovaná organizácia výskumu a vývoja, ktorá je zapojená do medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce s pridanou hodnotou pre európsky výskumný priestor.

Výsledky výskumu a vývoja centra excelentnosti sú určené pre hospodársku a spoločenskú prax v Slovenskej republike a premietajú sa do vzdelávania nových výskumných pracovníkov.

Na UNIZA vzniklo 8 centier excelentnosti, ale aj 4 kompetenčné centrá, 3 centrá APVV - SUSP Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím a Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline.

Zoznam centier excelentnosti UNIZA

CELD

Centrum excelencie pre leteckú dopravu

Letecká doprava.

prof. Ing. Andrej Novák, PhD.

tel.: +421 41 513 3463

e-mail: andrej.novak@fpedas.uniza.sk

CEDS

Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo

Podpora výskumu a vývoja v CEDS

Inžinierstvo a dopravné staviteľstvo.

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

tel.: +421 41 513 5904, 5140

e-mail: jan.celko@fstav.uniza.sk

CEVESMK

Centrum excelentnosti výkonných elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty

CEVESMK II

Elektrotechnika.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.

tel.: +421 41 513 2050

e-mail: pavol.spanik@fel.uniza.sk

CEIVZS

Centrum excelentnosti informačných vied a znalostných systémov

Informatika.

CEIDS

Centrum excelentnosti  pre systémy a služby inteligentnej dopravy

CEIDS II

Inteligentné dopravné systémy.

CEVOSKD

Pamäť Slovenska - Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva

Humanitné vedy.

Mgr. Eva Augustínová, PhD.

tel.: +421 41 513 6300

e-mail: eva.augustinova@fhv.uniza.sk

Centrum translačnej medicíny

Biomedicínske inžinierstvo.

Vytvorenie nového diagnostického algoritmu pri vybraných nádorových ochoreniach

Biomedicínske inžinierstvo.

prof. Ing. Milan Dado, PhD.

tel.: +421 41 513 2212

e-mail: milan.dado@uniza.sk

Zoznam kompetenčných centier

Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách

Strojárstvo.

prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

tel.: +421 41 513 2500

e-mail: stefan.medvecky@fstroj.uniza.sk

Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov

Strojárstvo.

prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

tel.: +421 41 513 6007

e-mail: eva.tillova@fstroj.uniza.sk

Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry

Dopravné služby.

prof. Ing. Andrej Novák, PhD.

tel.: +421 41 513 3463

e-mail: andrej.novak@fpedas.uniza.sk

Ing. Katarína Kanderová

tel.: +421 41 513 3462

e-mail: katarina.kanderova@fpedas.uniza.sk

Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení

Biomedicínske inžinierstvo.

APVV - SUSP Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím

Centrum spolupráce pre výskum a vývoj prevodových systémov a ich komponentov

Strojárstvo.

prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

tel.: +421 41 513 2500

e-mail: stefan.medvecky@fstroj.uniza.sk

Centrum aplikovaného výskumu SvF

Stavebníctvo.

prof. Ing. Josef Vičan, PhD.

tel.: +421 41 513 5500, 5652

e-mail: josef.vican@fstav.uniza.sk

Centrum komponentov dopravnej techniky

Strojárstvo.

prof. Ing. Ľuboš Kučera, PhD.

tel.: +421 41 513 2920

e-mail: lubos.kucera@fstroj.uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Mgr. Katarína Poláčková / +421 41 513 5141 / katarina.polackova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť