Čo je to centrum (excelentnosti) UNIZA

Pojmom centrum excelentnosti je označovaná organizácia výskumu a vývoja, ktorá je zapojená do medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce s pridanou hodnotou pre európsky výskumný priestor.

Výsledky výskumu a vývoja centra excelentnosti sú určené pre hospodársku a spoločenskú prax v Slovenskej republike a premietajú sa do vzdelávania nových výskumných pracovníkov.

Na UNIZA vzniklo 8 centier excelentnosti, ale aj 4 kompetenčné centrá, 3 centrá APVV - SUSP Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím a Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline.

Zoznam centier excelentnosti UNIZA

CELD

Centrum excelencie pre leteckú dopravu

Letecká doprava.

CEDS

Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo

Podpora výskumu a vývoja v CEDS

Inžinierstvo a dopravné staviteľstvo.

CEVESMK

Centrum excelentnosti výkonných elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty

CEVESMK II

Elektrotechnika.

prof. Ing. Andrej Novák, PhD.

tel.: +421 41 513 3463

e-mail: andrej.novak@fpedas.uniza.sk

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

tel.: +421 41 513 5904, 5140

e-mail: jan.celko@fstav.uniza.sk

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.

tel.: +421 41 513 2050

e-mail: pavol.spanik@fel.uniza.sk

CEIVZS

Centrum excelentnosti informačných vied a znalostných systémov

Informatika.

CEIDS

Centrum excelentnosti  pre systémy a služby inteligentnej dopravy

CEIDS II

Inteligentné dopravné systémy.

CEVOSKD

Pamäť Slovenska - Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva

Humanitné vedy.

doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.

tel.: +421 41 513 9400, 4181

e-mail: michal.zabovsky@uvp.uniza.sk

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.

tel.: +421 41 513 4179, 5135

e-mail: karol.matiasko@fri.uniza.sk

Mgr. Eva Augustínová, PhD.

tel.: +421 41 513 6300

e-mail: eva.augustinova@fhv.uniza.sk

Centrum translačnej medicíny

Biomedicínske inžinierstvo.

Vytvorenie nového diagnostického algoritmu pri vybraných nádorových ochoreniach

Biomedicínske inžinierstvo.

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.

tel.: +421 41 513 4179, 5135

e-mail: karol.matiasko@fri.uniza.sk

prof. Ing. Milan Dado, PhD.

tel.: +421 41 513 2212

e-mail: milan.dado@uniza.sk

Zoznam kompetenčných centier

Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách

Strojárstvo.

Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov

Strojárstvo.

Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry

Dopravné služby.

prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

tel.: +421 41 513 2500

e-mail: stefan.medvecky@fstroj.uniza.sk

prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

tel.: +421 41 513 6007

e-mail: eva.tillova@fstroj.uniza.sk

prof. Ing. Andrej Novák, PhD.

tel.: +421 41 513 3463

e-mail: andrej.novak@fpedas.uniza.sk

Ing. Katarína Kanderová

tel.: +421 41 513 3462

e-mail: katarina.kanderova@fpedas.uniza.sk

Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení

Biomedicínske inžinierstvo.

prof. Ing. Ján Michalík, PhD.

tel.: +421 41 513 5063

e-mail: jan.michalik@fel.uniza.sk

Ing. Martin Čapka, PhD.

APVV - SUSP Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím

Centrum spolupráce pre výskum a vývoj prevodových systémov a ich komponentov

Strojárstvo.

Centrum aplikovaného výskumu SvF

Stavebníctvo.

Centrum komponentov dopravnej techniky

Strojárstvo.

prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

tel.: +421 41 513 2500

e-mail: stefan.medvecky@fstroj.uniza.sk

prof. Ing. Josef Vičan, PhD.

tel.: +421 41 513 5500, 5652

e-mail: josef.vican@fstav.uniza.sk

prof. Ing. Ľuboš Kučera, PhD.

tel.: +421 41 513 2920

e-mail: lubos.kucera@fstroj.uniza.sk

Ing. Katarína Zábovská, PhD.

tel.: +421 41 513 7526

e-mail: katarina.zabovska@uniza.sk

Ing. Filip Pastorek, PhD.

tel.: +421 41 513 7604

e-mail: filip.pastorek@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Meno Priezvisko / tel.: +421 41 513 XXXX / e-mail: meno.priezvisko@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť