Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť RESCUE SYSTÉM, s. r. o. v spolupráci  so Žilinskou univerzitou v Žiline (ďalej UNIZA), oficiálne otvára od 6. 2. 2021 do 31. 3. 2021  miestne odberné miesto (MOM) na antigénové testovanie choroby COVID - 19, ktoré sa bude nachádzať v areáli UNIZA, na Univerzitnej ul. 8215/1  v Žiline,  vo vestibule budovy AR na 1. poschodí (vstup od budovy CEIT).

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 4. 2. 2021 bol vydaný Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 1/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Žilinská univerzita v Žiline sa pripája k vyhláseniu Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku. Uvedomujúc si význam autonómie univerzít pre šírenie poznania a pre slobodu vedeckého bádania, zdôrazňujeme nevyhnutnosť fungovania akademických samospráv ako nástroja demokratického riadenia vysokých škôl. Podporujeme úsilie o intenzívnejší dialóg a hľadanie riešení, ktoré budú viesť k širšiemu konsenzu.

Združenie V7 výskumných a technických univerzít Slovenskej republiky a Slovenskú akadémiu vied nepríjemne zaskočilo a sklamalo rozhodnutie Výskumnej agentúry zrušiť dve výzvy na podporu výskumu a inovácií. Projekty z výziev „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel" a „Priemysel pre 21. storočie" tak prídu celkovo o 313 miliónov eur.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 20. 1. 2021 bol vydaný Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 1/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.