Žilinská univerzita v Žiline má akreditáciu podľa nových štandardov

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) má vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v súlade so štandardmi, čo potvrdila Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ). UNIZA tak získala akreditáciu podľa nových štandardov, umožňujúcu jej flexibilnejšie meniť existujúce študijné programy a vytvárať nové.

Proces prípravy a implementácie vnútorného systému kvality vzdelávania na UNIZA bol náročný a trval niekoľko rokov. Pracovná skupina SAAVŠ expertne posúdila podklady, ktoré jej na základe jej absolvovania dodala UNIZA. Po návšteve univerzity pracovná skupina agentúry vypracovala hodnotiacu správu, v ktorej okrem iného uviedla vyhodnotenie úrovne plnenia jednotlivých štandardov a tiež odporúčania na ďalšie zlepšenie. Výsledkom tohto procesu je rozhodnutie SAAVŠ, ktoré potvrdzuje súlad vnútorného systému kvality na UNIZA so štandardmi.

„Sme radi, že naše niekoľkoročné úsilie bolo úspešne zavŕšené a Žilinská univerzita v Žiline je plne akreditovaná vo všetkých oblastiach vzdelávania. Poďakovanie patrí všetkým zamestnankyniam a zamestnancom UNIZA, ktorí sa podieľali na Vnútornom systéme zabezpečovania kvality vzdelávania UNIZA,“ povedal rektor UNIZA Ján Čelko.

UNIZA je podľa novej akreditácie oprávnená vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy:
a) v študijnom odbore bezpečnostné vedy v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
b) v študijnom odbore doprava v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
c) v študijnom odbore ekologické a environmentálne vedy v 1., 2. stupni vysokoškolského vzdelávania,
d) v študijnom odbore ekonómia a manažment v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
e) v študijnom odbore elektrotechnika v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
f) v študijnom odbore geodézia a kartografia v 1. stupni vysokoškolského vzdelávania,
g) v študijnom odbore informatika v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
h) v študijnom odbore kybernetika v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
i) v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
j) v študijnom odbore stavebníctvo v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
k) v študijnom odbore strojárstvo v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
l) v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v 1., 2. stupni vysokoškolského vzdelávania.

UNIZA musí dbať o dodržiavanie štandardov, na čo bude SAAVŠ naďalej dohliadať.Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

 02072024 TS UNIZA

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť