Radi by sme Vás informovali o možnosti prihlásiť sa na Erasmus študijný pobyt alebo stáž v akademickom roku 2020/2021. Prihlášku je potrebné doručiť fakultnému koordinátorovi mobilít, ktorý Vás informuje o fakultných podmienkach výberu študentov a podmienkach absolvovania študijných pobytov a stáži. Základné informácie k Erasmus+ študentským mobilitám a zoznam fakultných koordinátorov podľa fakúlt UNIZA sú zverejnené na stránke oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing (OMVaM).

Dovoľujeme si Vás informovať o mimoriadnej výzve na podávanie prihlášok o finančný grant na Erasmus+ stáže letného semestra 2019//2020. Prihlášky je potrebné doručiť fakultnému koordinátorovi mobilít, ktorý Vás informuje o fakultných podmienkach výberu a podmienkach absolvovania stáže.

Dovoľujeme si Vás informovať o novej výzve "EU-Japan Centre for Industrial Cooperation" na podávanie žiadostí študentov z EÚ na získanie štipendia programu "Vulcanus in Japan" pre akademický rok 2020-2021".

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.