Pozývame Vás na prednášky kolegov z Dopravnej fakulty TU Dresden - pán Sven Fröhlich pracuje na Inštitúte telematiky, pani Angela Francke je dopravná psychologička. Obaja sa zaoberajú zberom a spracovaním dát v doprave, najmä v oblasti inteligentných dopravných systémov.

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2019/2020.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.