Talentové štipendiá z Plánu obnovy a odolnosti SR

Oznamujeme študentom, ktorí získali talentové štipendium, že štipendiá za uplynulé mesiace september-december, boli vyplatené študentom z prvého ročníka schémy v tomto týždni. V prvom ročníku schémy splnilo podmienky na získanie štipendia pre talentovaných stredoškolských študentov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 75 študentov UNIZA. V druhom ročníku schémy bude poberať štipendium 74 talentovaných domácich študentov a 2 talenty z cudziny. Štipendium bude vyplatené najneskôr do konca mesiaca január.

Vybraní talentovaní domáci študenti, ktorí sa zaregistrovali do programu „Študujem doma, Slovensko ma odmení", získajú štipendium 3 000 € za jeden akademický rok počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia na Slovensku (celkovo 9 000 €). Študenti, ktorým bolo priznané štipendium pre najväčšie talenty z cudziny, získajú štipendium 4 000 € za jeden akademický rok počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia (celkovo 12 000 €). Ide o plán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako motivovať a udržať talentovaných ľudí na Slovensku.

Umiestnenie v poradí uchádzačov sa určilo na základe výsledkov študentov počas štyroch rokov stredoškolského štúdia, najmä zapojenia sa do rôznych súťaží (napr. olympiády, SOČ a ďalšie súťaže) na krajskej, celoštátnej aj medzinárodnej úrovni. Jedným z kritérií bol aj dosiahnutý výsledok v rámci externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka (alebo jazyka menšiny), cudzieho jazyka a matematiky. Pri zostavovaní poradia uchádzačov pre najväčšie talenty z cudziny sa zohľadnili výsledky SAT testu.

Proces podávania žiadostí o štipendium pre akademický rok 2024/2025 sa opäť otvorí v roku 2024, a to pre žiadateľov o štipendium, ktorí budú maturovať v roku 2024 a začnú štúdium v prvom ročníku na slovenskej vysokej škole v akademickom roku 2024/2025.

Oddelenie pre vzdelávanie

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť