UNIZA sa umiestnila na 3. mieste v SCIMAGO Institutions Rankings (SIR). V celosvetovom klasifikačnom systéme vyvinutom pre tvorbu rankingov univerzít a vedeckých inštitúcií tak UNIZA obhájila svoje vedúce postavenie medzi technicky orientovanými univerzitami na Slovensku. Kritériami hodnotenia inštitúcií sú veda a výskum, inovácie a vplyv na spoločnosť.

Železničná doprava vlakmi ZSSK bola donedávna zabezpečená podľa mimoriadneho grafikonu z dôvodu prijatých opatrení COVID krízy. Od stredy 1. apríla 2020 bola tiež zrušená bezplatná preprava pre žiakov a študentov, vrátane detí od 6 do 16 rokov, až do odvolania. Aké ďalšie opatrenia prijala ZSSK v grafikone vlakovej dopravy na nasledujúce obdobie? Všetko sa dozviete na webinári s Ing. Oravcom a Ing. Kasom.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.