Pozývame Vás na seminár k téme „Význam soft skills pri budovaní vlastného podnikania". Na seminári sa dozvieš, prečo je dôležité zvyšovanie kvalifikácie v oblasti mäkkých zručností, povieme si o zóne vplyvu a zóne záujmu, nastavení tzv. SMART cieľov a Maslowovej pyramíde potrieb.

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na dlhodobé Erasmus+ študijné pobyty a stáže, krátke mobility PhD. študentov (štúdium, stáž) alebo krátke mobility BIP v rámci Zmiešaných intenzívnych programov a získať grant na ich absolvovanie v akademickom roku 2023/2024.

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje grantovú súťaž UNIZA na podávanie návrhov projektov študentmi UNIZA – výzva č. 2/2022. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „Smernica UNIZA č. 180“).

Strana 1 z 29

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Accept
Decline
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Accept
Decline