Erasmus Student Network Slovenská republika o.z. oznamuje, že sa môžete zapojiť do vyplnenia celoeurópskeho dotazníka ESNsurvey so zameraním na aktívne občianstvo.

Pozývame Vás na prednášky kolegov z Dopravnej fakulty TU Dresden - pán Sven Fröhlich pracuje na Inštitúte telematiky, pani Angela Francke je dopravná psychologička. Obaja sa zaoberajú zberom a spracovaním dát v doprave, najmä v oblasti inteligentných dopravných systémov.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.