Radi by sme Vás informovali o dodatočnej možnosti prihlásiť sa na Erasmus+ študijný pobyt a získať grant na jeho financovanie ešte v letnom semestri 2019/2020. Prihlášky je potrebné doručiť fakultnému koordinátorovi mobilít, ktorý Vás informuje o fakultných podmienkach výberu, zozname spolupracujúcich zahraničných univerzít a postupe vybavovania študijného pobytu.

Študenti Žilinskej univerzity v Žiline majú možnosť zapísať si predmet Povolanie podnikateľ a absolvovať na Slovensku výnimočný startup program v rámci štúdia. Študenti pod vedením odborných konzultantov môžu premeniť svoj nápad na biznis zámer a pripraviť sa na vlastné podnikanie.

Opäť je tu väčšia študentská súťaž zameraná na drevené stavby. Navštívte medzi 15. júlom a 23. augustom webové stránky súťaže Stavby s vůní dřeva a hlasujte pre niektorý z 38 študentských návrhov drevených stavieb. Do súťaže sa prihlásilo 58 študentov z 9 českých a slovenských odborných fakúlt. Medzi súťažiacimi sa nachádza aj študent Stavebnej fakulty UNIZA so svojím návrhom.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.