Erasmus+ VÝZVA na podávanie prihlášok na získanie grantov na dlhodobé študijné pobyty a stáže, krátke mobility PhD. študentov a krátke mobility BIP v akademickom roku 2023/2024

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na dlhodobé Erasmus+ študijné pobyty a stáže, krátke mobility PhD. študentov (štúdium, stáž) alebo krátke mobility BIP v rámci Zmiešaných intenzívnych programov a získať grant na ich absolvovanie v akademickom roku 2023/2024.

Prihlášku je potrebné doručiť prodekanovi pre medzinárodnú spoluprácu alebo fakultnému koordinátorovi Erasmus+ mobilít.

Fakultný koordinátor Erasmus+ mobilít Vás informuje o fakultných podmienkach výberu študentov, prideľovania grantov, postupe vybavovania obsahu mobilít, uznávania dosiahnutých výsledkov a praktických záležitostiach spojených so všetkými fázami študentských mobilít.

 

Možnosti Erasmus+ programu pre študentov vysokých škôl

 

E+ mobilná aplikácia pre vysokoškolských študentov. Účelom aplikácie je informovať o všetkých typoch Erasmus+ mobilít pre VŠ študentov, pomáhať s ich vybavovaním a umožňovať prístup k praktickým informáciám spojených s mobilitami.

Základné informácie o programe 2021-2027

Pravidlá realizácie všetkých typov mobilít študentov VŠ a ich financovania v akademickom roku 2023/2024 v rámci projektov KA131 sú uvedené v Sprievodcovi programu pre rok 2023 v časti Projekty mobility vysokoškolských študentov a zamestnancov.

Sadzby Erasmus+ grantov

Informácie pre účastníkov Erasmus+ mobilít s nedostatkom príležitostí
Formulár prihlášky pre študentov ŤZP

 

Link na IS Online Learning Agreement – Zmluva o štúdiu pre študentov
Vzor online-formulára Zmluvy o štúdiu
Inštrukcie k Zmluve o štúdiu
Zmluva o stáži
Inštrukcie k zmluve o stáži

 

Termín doručenia prihlášky študenta prodekanovi pre medzinárodnú spoluprácu: marec 2023 – presný dátum určí príslušná fakulta. Zoznam pracovníkov fakúlt UNIZA TU.

Termín zaslania fakultných nominácií študentov v rámci dodatočnej výzvy na rektorátne OMVaM: 30. marec 2023

 

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
UNIZA

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť