Vážené členky a členovia akademickej obce a široká verejnosť, v zmysle § 40 ods. 5 a § 108 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Štatútu UNIZA a Štatútu Správnej rady UNIZA Vás srdečne pozývame na verejné vypočutie kandidátov na člena Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 15. 12. 2022 o 9:00 hod. v Aule Datalan na Žilinskej univerzite v Žiline, Univerzitná 1, Žilina. Predstavovanie kandidátov sa realizuje prezenčnou formou i online.

Dovoľujeme si vám predstaviť záverečné vyhodnotenie grantových projektov výzvy rektora č. 2/2021, v rámci ktorej riešili svoje projekty študenti 2. stupňa vysokoškolského štúdia, s dobou riešenia od 1. 12. 2021 do 31. 10. 2022. Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov delegovaných dekanmi/dekankou zastúpených fakúlt hodnotila v zmysle Smernice č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline v znení Dodatku č. 1 a jej prílohy č. 3. Na základe výsledkov hodnotenia môžeme skonštatovať, že všetky hodnotené projekty naplnili ciele bez výhrad.

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť