Želajme si, aby sme rok 2024 zvládli so vztýčenou hlavou, citlivým srdcom i s porozumením 
prof. Ing. Ján Čelko, CSc., rektor

Nastupujúci nový rok zvyčajne nesie so sebou veľa očakávaní splnenia mnohých plánov, túžob a želaní, rovnako aj veľa neistôt, obáv či strachu. Ale ako to už v ľudskom živote býva i nádej. Bez nej by ľudstvo nemohlo prežiť všetky vojny, revolúcie, živelné pohromy a mnohé ďalšie katastrofy, o ktorých nás učí história, alebo ich zažívame. Napriek tomu sa ľudský duch vzpiera uveriť, že dnešný stav je zmyslom dejín a hľadá východisko z tohto civilizačného nedorozumenia.

V zmysle § 13d Štatútu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „Štatútu UNIZA") ako aj § 9 ods. 10 Štatútu Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (ďalej len „FEIT") Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „UNIZA") predseda Akademického senátu FEIT po schválení volebným zhromaždením vyhlasuje obsadenie funkcie dekana FEIT UNIZA voľbou.

Vážená akademická obec,
milé študentky a študenti,
vážené kolegyne,
vážení kolegovia,

tohtoročné predvianočné obdobie bolo pre našu univerzitu náročné. Prechádzali sme komplexným procesom evalvácie vnútorného systému kvality. Pre nás všetkých to bola zároveň skúška, ktorá preverila vzájomnú kolegialitu i spoločnú tímovú prácu so zámerom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. K dnešnému vianočnému želaniu preto pripájam prianie, aby sme mali rešpekt i úctu jeden k druhému, lebo bez toho efektívna a tvorivá kooperácia nie je možná.

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť