Vnútorný systém kvality UNIZA

Kvalita vysokoškolského vzdelávania je indikátorom úrovne a úspešnosti vysokej školy.

Kvalita vysokoškolského vzdelávania je indikátorom úrovne a úspešnosti vysokej školy. Kvalita vysokoškolského vzdelávania sa na UNIZA riadi vnútorným systémom zabezpečovania kvality vzdelávania (ďalej VSK), ktorý bol vytvorený v zmysle požiadaviek novely (zákon č. 455/2012 Z.z.) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vysokoškolský zákon), rešpektujúc oblasti definované ESG (Normy a smernice na zabezpečovanie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania). VSK vychádza z dlhodobého zámeru UNIZA na roky 2014 až 2020 a pri jeho tvorbe boli využité výsledky a skúsenosti z využívania systémov manažérstva kvality (ISO 9001; model CAF) na UNIZA a fakultách a výstupy z projektov, ktoré sa v oblasti kvality na UNIZA riešili (IBAR, DEQUA). Systém bol na UNIZA zavedený v roku 2013 a o rok neskôr implementovaný na všetkých jej fakultách a celouniverzitných súčastiach.

Základným dokumentom UNIZA vo vzťahu ku kvalite je Politika kvality UNIZA, ktorú formulovalo a schválilo jej vedenie. Politika kvality bola rozpracovaná do cieľov kvality. Tie sú zamerané na najdôležitejšie oblasti pôsobenia univerzity a všetky oblasti stanovené legislatívnymi požiadavkami. K cieľom kvality boli vytvorené merateľné ukazovatele kvality, ktorých hodnoty sú zisťované formou prieskumov v internom a externom prostredí univerzity.

VSK platí pre oblasť vzdelávania a oblasť prepojenia vedy a výskumu na vzdelávanie. Zároveň zohľadňuje jedinečnosť akademického prostredia a prispieva ku kvalite nastavených riadiacich procesov.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Eva Kocová / +421 41 513 5153 / eva.kocova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť