Železničná doprava vlakmi ZSSK bola donedávna zabezpečená podľa mimoriadneho grafikonu z dôvodu prijatých opatrení COVID krízy. Od stredy 1. apríla 2020 bola tiež zrušená bezplatná preprava pre žiakov a študentov, vrátane detí od 6 do 16 rokov, až do odvolania. Aké ďalšie opatrenia prijala ZSSK v grafikone vlakovej dopravy na nasledujúce obdobie? Všetko sa dozviete na webinári s Ing. Oravcom a Ing. Kasom.

Usmernenie hlavného hygienika SR číslo OLP/3461/2020 zo dňa 21. 4. 2020 nám umožňuje využívať vonkajšie športoviská a prírodu na organizovanie rôznych športových a pohybových aktivít. Samozrejme, za dodržiavania stanovených hygienických a protiepidemiologických opatrení.

Žiadame všetkých študentov Žilinskej univerzity v Žiline, aby si v Akademickom informačnom systéme vzdelávanie doplnili, resp. aktualizovali svoje príjmové bankové účty. Účty musia byť správne z dôvodu poukázania štipendií, grantov na mobility a preplatkov za ubytovanie a parkovné.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.