Predseda UOO UNIZA

Stavebná fakulta

Mgr. Eva Špániková

Predseda UOO UNIZA a predseda ZO SvF

tel.: +421 41 513 5565

e-mail: eva.spanikova@fstav.uniza.sk

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Ing. Iveta Rovňaníková

Predseda ZO FPEDAS

tel.: +421 41 513 3251

e-mail: iveta.rovnanikova@fpedas.uniza.sk

Strojnícka fakulta

Viera Muntágová

Predseda ZO SjF

tel.: +421 41 513 2510

e-mail: viera.muntagova@fstroj.uniza.sk

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Ing. Štefan Hardoň, PhD.

Predseda OZ FEIT

tel.: +421 41 513 2334

e-mail: stefan.hardon@fel.uniza.sk

Fakulta humanitných vied

Bc. Janka Ondrášová

Predseda OZ FHV

tel.: +421 41 513 6109

e-mail: jana.ondrasova@fhv.uniza.sk

Žilinská univerzita v Žiline

Ing. Igor Glos

Predseda ZO rektorátu a ústavov

tel.: +421 41 513 1715

e-mail: igor.glos@uniza.sk

Žilinská univerzita v Žiline

Anna Kačiaková

Predseda Ubytovacích a stravovacích zariadení UNIZA

tel.: +421 41 513 1476

e-mail: anna.kaciakova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Igor Glos / +421 41 513 1715 / igor.glos@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.