Záverečné vyhodnotenie projektov grantovej súťaže UNIZA – výzva č. 1/2022

Dovoľujeme si vám predstaviť záverečné vyhodnotenie grantových projektov výzvy rektora č. 1 / 2022, v rámci ktorej riešili svoje projekty doktorandi a mladí vedecko-pedagogickí zamestnanci do 35 rokov. Doba riešenia bola 1. 9. 2022 - 31. 8. 2023.

Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov jednotlivých fakúlt hodnotila v zmysle Smernice č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline a jej prílohy č. 3. Na základe výsledkov hodnotenia môžeme skonštatovať, že všetky hodnotené projekty splnili ciele bez výhrad.

Predstavujeme vám tri najlepšie hodnotené projekty v kategórii doktorandov:
Zdieľané 1. miesto:

1. Pozemná stanica pre komunikáciu s umelými vesmírnymi družicami ako terestriálny segment virtuálneho satelitného operátora
Ing. Boris Cucor (FEIT)
Počet získaných bodov z 5 možných: 4,61

1. Spracovanie histologických snímkov a predikcia imunihostochemického ofarbenia tkaniva zo snímkov základného ofarbenia hematoxylin-eosinom s využitím hlbokých neurónových sietí
Ing. Dominika Petríková (FRI)
Počet získaných bodov z 5 možných: 4,61

2. Hybridné vyšetrovanie autonómnych nervových a termoregulačných mechanizmov
Ing. Patrik Prôčka (FEIT)
Počet získaných bodov z 5 možných: 4,60

A tri najlepšie hodnotené projekty v kategórii mladých vedecko-pedagogických zamestnancov:

1. Zlepšenie dielektrických parametrov živíc vyrobených zo surovín z obnoviteľných zdrojov použitím nanoplnív
Ing. Štefan Hardoň, PhD. (FEIT)
Počet získaných bodov z 5 možných: 4,81

2. Funkčné mapovanie perfúzie dermálneho tkaniva v alergiológii
doc. Ing. Štefan Borik, PhD. (FEIT)
Počet získaných bodov z 5 možných: 4,63

3. Zariadenie pre monitorovanie dynamiky chôdze
Ing. Maroš Šmondrk, PhD. (FEIT)
Počet získaných bodov z 5 možných: 4,47

 

Celkové poradie – doktorandské projekty
Celkové poradie – projekty mladých výskumníkov

 

Oddelenie pre vedu a výskum UNIZA

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť