Výzva na podávanie prihlášok ERASMUS - MOBILITA UČITEĽA

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti podať si prihlášku na MOBILITU UČITEĽA v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2023/2024.

Dva typy mobilít:

  1. Mobilita za účelom Výučby
  2. Mobilita kombinovaná, špecifická za účelom výučby a školenia - tréningové aktivity za účelom zlepšenia pedagogických zručností a/alebo zručností pri navrhovaní učebných osnov.

Zamestnanci predložia vyplnenú Prihlášku a potvrdený Program výučby prodekanom fakúlt/riaditeľom ústavov.

Pracoviská UNIZA stanovia svojim zamestnancom termín na predloženie prihlášok individuálne a tento im oznámiť!

Zápis z výberového konania aj so zoznamom uchádzačov a skontrolované dokumenty žiadateľov o grant doručia pracoviská univerzity na OMVaM - p. Klačanská najneskôr do 07.07.2023.

Príloha: Program Erasmus+ Prihláška na akademický rok 2023/2024 KA131 Mobilita zamestnanov
Príloha: Mobilita učiteľov základné informácie
Príloha: Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching
Príloha: Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching and Training

 

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
UNIZA

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť