Otvorenie akademického roka 2023 / 2024 Univerzity tretieho veku UNIZA

V septembri 2023 privítala Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA už 28-krát takmer 500 študentov a študentiek. Tých, ktorí sú s nami už niekoľko akademických rokov, ale i tých, ktorí prišli prvýkrát študovať do jej sídla v Žiline i do jej pobočky v Čadci.

Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 20. septembra 2023 v Aule DATALAN UNIZA za prítomnosti prof. Ing. Jána Čelka, CSc., rektora UNIZA, Mgr. Petra Fiabáneho, primátora Mesta Žilina, Bc. Ing. Jarmily Turoňovej, riaditeľky Gymnázia Hlinská Žilina a partnera v dobrovoľníckych aktivitách vo vzdelávaní a Ing. Ildikó Pathóovej, zástupkyne rezortu školstva SR.

V pobočke Univerzity tretieho veku v Čadci sa slávnostné otvorenie uskutoční 10. októbra 2023 za účasti primátora Mesta Čadca, JUDr. PhDr. Mateja Šimáška, PhD. a riaditeľky Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA, Ing. Lucie Hrebeňárovej, PhD.

Akademický rok 2023/2024 Univerzity tretieho veku UNIZA predstavujeme v číslach a faktoch:

  • 491 študentov jedno, dvoj a trojročných programov
  • 103 lektorov, lektoriek a hostí
  • 20 vzdelávacích programov
  • 8 partnerov vo vzdelávaní
  • 2 miesta vzdelávania

Bonusmi ku vzdelávaniu sú: cyklus popularizačných prednášok CESTY poznávania, časopis SCHODY, študijná príručka, medzigeneračné vzdelávanie, dobrovoľníctvo vo vzdelávaní, vzdelávanie v zahraničí a podcasty na FREKVENCIÁCH U3V.

V novom akademickom roku budú cesty za poznaním zacielené do jedinečných svetov Žilinskej univerzity. Univerzita tretieho veku sa vydá za jej geniom loci s odborníkmi vo svojej profesii, ktorých meno a práca mnohokrát „prekročili“ hranice mesta, kraja, Slovenska i svetadielu.

Na jar 2024 „porozpráva“ o geniu loci i ďalšie číslo jediného seniorského časopisu na Slovensku SCHODY. Skúsenosti, vedomosti a životná múdrosť seniorov sa stane opäť vzácnou súčasťou tvorivých a úctivých medzigeneračných workshopov. Na Frekvenciách U3V poslucháči spoznajú príbehy účastníkov mobilít Erasmus+ a momenty iných svetov než ten náš. Mozaika týchto momentov vytvorí priestor pre kvalitný a plnohodnotný život ľudí v staršom veku a podčiarkne kvalitnú značku vo vzdelávaní.

„Nalaďte sa s nami na frekvencie vzdelávania. Tešíme sa na študentov, študentky, priaznivcov, lektorov a lektorky, hostí a partnerov v učebniach, v exteriéroch, pri workshopoch so zážitkom i v éteri,“ povedala Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD., riaditeľka Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA.


Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

21092023 TS otvorenie akademickeho roka 2023 2024 univerzity tretieho veku uniza

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť