Stavebná fakulta vyvíja nové metódy monitorovania v prírode

V projekte HUMANITA (Human-Nature Interactions and Impacts of Tourist Activities on Protected Areas) bude Stavebná fakulta Žilinskej univerzity Žiline (SvF UNIZA) spolu s organizáciami zo strednej Európy vyvíjať nové metódy monitorovania dopadu turistických aktivít na prírodu v chránených oblastiach. Zároveň budú spolu vytvárať príbeh „spoločného dedičstva“ pre pilotné lokality, ktorými sú národné parky. Pilotným miestom testovania nových metód na Slovensku je územie Národného parku Malá Fatra.

Do projektu sú zapojené katedry geotechniky a geodézie SvF UNIZA, letecká katedra FPEDAS UNIZA a Výskumný ústav vysokohorskej biológie UNIZA. SvF UNIZA získala ako vedúci partner konzorcia podporu pre projekt HUMANITA v rámci prvej výzvy programu Interreg stredná Európa. Projekt v hodnote 2 396 346,70 eur sa bude realizovať tri roky. Je v ňom zapojených 11 partnerov vrátane pilotných lokalít a odborníkov z verejného a akademického prostredia zo Slovenska, Talianska, Rakúska, Chorvátska a Maďarska. Projekt je participatívny, pretože turisti, ktorí sú predmetom výskumu, budú sami zapojení do monitorovania prírody a svojho dopadu na prostredie.

UNIZA ponúkne expertízu v rôznych oblastiach, od mapovania erózie pôdy na turistických chodníkoch až po návrh monitorovacích metód, ktoré by sa mohli zmysluplne využiť v praxi. „Nové metódy by mohli byť užitočné pre manažmenty chránených území, aby zvolili čo najefektívnejší postup pre odstránenie negatívneho vplyvu turistov v miestach, ktoré sú najviac ohrozené vplyvom rôznych turistických aktivít ako sú jazda na horských bicykloch, skialpinizmus alebo pešia turistika,“ povedala doc. Dana Sitányiová, vedúca projektu zo SvF UNIZA.Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

04072023 TS UNIZA dokoran

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť