Úspech Žilinskej univerzity v Žiline na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu

V dňoch 23. – 26. 5. sa v Nitre konal 28. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, v rámci ktorého sa uskutočnil už 9. ročník výstavy Techfórum 2023, zameraný na prezentáciu vysokých škôl a univerzít technického zamerania. V súťažnej časti výstavy získala Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (SjF UNIZA) 2. miesto za rezný nástroj s unikátnou geometriou. Vďaka tomuto úspechu chcú nástroj aplikovať vo výrobe aj významné strojárske firmy. Unikátny kinematický systém nástroja zvyšuje jeho trvanlivosť i životnosť a tiež produktivitu výroby.

Vystavené exponáty tvorili ukážky výskumných aktivít, výsledky záverečných prác i realizované výstupy pre aplikovaný výskum a riešenia v rôznych oblastiach priemyslu. Prezentované boli rôzne konštrukčné, technologické, fixačné prvky a metrologické zariadenia pre firmy z regiónu, ale aj celého Slovenska a zahraničia. Pozornosť pútali aj aplikácie moderných technológií v praxi – aditívne technológie, rezné nástroje s neštandardnými kinematickými schémami a aplikáciami pre progresívne metódy obrábania, ale tiež robotický systém s rozpoznávaním obrazu. Na výstave sa zúčastnili expozície siedmich fakúlt technických univerzít Slovenskej republiky.

Strojnícka fakulta (SjF UNIZA) prihlásila do súťažnej časti výstavy Techfórum rezný nástroj s riadenou rotáciou pri sústružení. Fakulta tento nástroj vyvinula zásluhou výskumníkov okolo prof. Ing. Andreja Czána, PhD., Ing. Richarda Jocha, PhD. a Ing. Miroslava Cedza v rámci vlastného výskumu, ktorý bol podporený grantovou schémou UNIZA a nadväzuje na predchádzajúce aktivity prof. Ing. Jozefa Pilca, CSc. a prof. Ing. Karola Vasilka, CSc. V spolupráci s firmou ANAJ Slovakia, a.s. vytvorila unikátny monolitný nástroj, ktorý využíva netradičnú kinematickú schému sústruženia, ktorá umožňuje zvýšiť produktivitu (rezné rýchlosti je možné zvýšiť až desaťnásobne) a zároveň, vďaka otáčajúcemu sa nástroju a unikátnej geometrii, je možné zvýšiť trvanlivosť a tiež životnosť nástroja. Nástroj nachádza uplatnenie pri vysokoproduktívnych metódach obrábania, predovšetkým kalených materiálov a materiálov so zvýšenými mechanickými vlastnosťami, ako napr. niklových a titánových zliatin.

Za účasti riaditeľa výstaviska Agrokomplexu, Ing. Jozefa Pavleho, viceprezidenta Zväzu strojárskeho priemyslu SR prof. Ing. Ľubomíra Šooša, PhD. a všetkých zapojených vystavovateľov boli počas slávnostného večera vyhlásené výsledky súťažnej časti výstavy Techfórum. Strojnícka fakulta bola ocenená druhým miestom práve za rezný nástroj s unikátnou geometriou. Ocenenie prebral prodekan pre spoluprácu s priemyslom doc. Ing. Michal Šajgalík, PhD. Záujem o spoluprácu prejavili minimálne tri významné slovenské strojárske firmy, ktoré by chceli tento nástroj aplikovať priamo v ich výrobe. Výstavný stánok Strojníckej fakulty UNIZA navštívili mnohí zástupcovia renomovaných firiem a organizácií so záujmom o nadviazanie spolupráce, ale aj firiem, s ktorými už univerzita alebo fakulta spolupracujú, no tiež aj bývalí absolventi, súčasní študenti univerzity a študenti stredných škôl so záujmom o štúdium na fakulte so strojárskym zameraním.

Skončený Medzinárodný strojársky veľtrh však potvrdil aj nie veľmi lichotivý trend klesajúceho záujmu o technické vedy a priemysel zo strany odbornej aj laickej verejnosti. „Dúfam, že nadobudnuté kontakty a záujem firiem využije fakulta čo najintenzívnejšie a bude jedným z elementov, ktorý opätovne vzbudí záujem o techniku a strojárinu“. Medzi študentmi, ako aj medzi firmami, predovšetkým u tých s významným postavením na Slovensku, ale i v zahraničí,“ dodal doc. Michal Šajgalík, prodekan pre spoluprácu s priemyslom, SjF UNIZA.

 

Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

13062023 TS veltrh Nitra UNIZA 1

13062023 TS veltrh Nitra UNIZA 2

13062023 TS veltrh Nitra UNIZA 3

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť