CeBMI – Online portál biomedicínskej a medicínskej informatiky

Projekt, na ktorom participovalo 8 univerzít a 5 firiem z 9 európskych krajín, sa zameriaval na tvorbu vzdelávacích kurzov v oblasti biomedicínskej a medicínskej informatiky a na rozvoj spolupráce medzi univerzitami a firmami v tomto sektore. Hlavným výstupom projektu, ktorého riešenie prebiehalo pod vedením Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) v rokoch 2020 – 2022, je online portál CeBMI. Nachádza sa tu viac ako 350 výučbových materiálov pripravených pre 9 kurzov.

Erasmus+ projekt s názvom University-industry educational Centre in advanced Biomedical and Medical Informatics (CeBMI) umožnil pripraviť výučbové materiály pre 9 kurzov z oblasti biomedicínskej a medicínskej informatiky, ktorými sú: AI to Support Decision Making, Data Mining, Efficient Data Analysis with STATA, Health Information Systems, Introduction to Image Processing, Medical Background, Epidemiology and Medical Statistics, Medical Simulation, Reliability, Safety and Security a Signal Processing for Health Eneabling Technologies. Aktuálne verzie týchto výučbových materiálov sú voľne prístupné po registrácii na CeBMI portáli.

CeBMI portál má v súčasnosti 150 registrovaných používateľov z 27 inštitúcii, pričom počet návštev dosahuje takmer hodnotu 20 000. „Ďakujeme všetkým riešiteľom CeBMI projektu a pevne veríme, že výstupy projektu budú nápomocné pri tvorbe alebo modernizácii kurzov venujúcich sa biomedicínskej informatike nielen v slovenskom, ale v celom európskom priestore,“ povedala koordinátorka projektu Elena Zaitseva z Fakulty riadenia a informatiky (FRI UNIZA).

Výučbové materiály dostupné na CeBMI portáli sú využívané vo vzdelávacom procese riešiteľmi projektu. Na FRI UNIZA sa aplikujú v inžinierskom študijnom programe biomedicínska informatika. Počas akreditácie, ktorá prebiehala v uplynulom akademickom roku, umožnil projekt CeBMI a vytvorené kurzy aktualizovať osnovy tohto študijného programu o nové poznatky a skúsenosti z popredných európskych pracovísk venujúcich sa aplikáciám informatiky v medicíne a biomedicíne.

Súčasťou projektu boli aj prednášky od popredných európskych odborníkov na biomedicínsku informatiku. Tieto sa uskutočnili online aj prezenčne – na záverečnom stretnutí partnerov podieľajúcich sa na riešení Erasmus+ projektu CeBMI na FRI UNIZA. „Veríme, že prednášky naplnili očakávania poslucháčov, študentov aj učiteľov, a umožnili im rozšíriť si vedomosti v oblasti biomedicínskej informatiky. Taktiež dúfame, že kvalita pozvaných prednášok presvedčila poslucháčov o kvalite výstupov projektu a motivovala ich k registrácii a využívaniu materiálov dostupných na CeBMI portáli,“ doplnil Miroslav Kvaššay, zodpovedný riešiteľ z FRI UNIZA.


Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

13032023 TS CeBMI

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť