Spolupráca ministerstva vnútra so Žilinskou univerzitou v oblasti krízového riadenia sa prehlbuje

Pri príležitosti rozšírenia zmluvy o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR (MV SR) a Žilinskou univerzitou v Žiline (UNIZA) podpísanej štátnym tajomníkom Ľubomírom Šablicom a rektorom Žilinskej univerzity v Žiline Jánom Čelkom sa na pôde Sekcie krízového riadenia MV SR (SKR) uskutočnilo stretnutie na expertnej úrovni.

Generálna riaditeľka SKR Michaela Kaňová, prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Ristvej, dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA Eva Sventeková a zástupcovia jednotlivých odborov SKR diskutovali o konkrétnych krokoch pri rozvíjaní spolupráce v oblastiach vzdelávania, vedecko - výskumnej činnosti a technickom rozvoji.

Nosnou oblasťou spolupráce je záujem oboch strán na skvalitňovaní odbornej spôsobilosti študentov a tým zabezpečenie kontinuálneho fungovania štátu po absolvovaní niektorého z odborov na úseku bezpečnostných vied s dôrazom na krízové riadenie a civilnú ochranu.

“Okrem odbornej praxe pri tvorbe dokumentov krízového riadenia a analýz bezpečnostných rizík, budeme klásť dôraz na aj na spoločné vzdelávacie aktivity. Novinkou je spolupráca aj pri simulovaných ukážkach zásahov zložiek IZS. Dôležitosť z úrovne Sekcie krízového riadenia vnímame aj v možnej spolupráci v oblasti vedy, výskumu a inovácií,” uviedla generálna riaditeľka SKR Michaela Kaňová.

Študenti budú mať možnosť konzultovať s vybranými pracovníkmi Sekcie krízového riadenia svoje záverečné práce. Takýto krok bude mať priaznivý vplyv na dátové a informačné portfólio oboch strán, čo zefektívni nastavovanie procesov napríklad pri vytváraní krízových plánov až na úroveň samospráv.

“Spolupráca s Ministerstvom vnútra SR na úrovni odborného vzdelávania jednoznačne zvyšuje odbornú spôsobilosť študentov Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA. Je naším záujmom poskytovať kvalitných absolventov do pracovného prostredia tak, aby svojím pôsobením zvyšovali bezpečnosť Slovenska v oblastiach krízového riadenia a civilnej ochrany, požiarneho inžinierstva, či bezpečnostného manažmentu,” vysvetľuje prorektor Žilinskej univerzity v Žiline pre medzinárodné vzťahy a marketing Jozef Ristvej.


Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

09032023 TS spolupraca FBI a MVSR

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť